Slavko Pregl

Slavko Pregl je eden najbolj branih slovenskih pisateljev, založnik in urednik. Je predsednik Društva slovenskih pisateljev in direktor Javne agencije za knjigo. Po stroki je ekonomist, 25 let je bil zaposlen v Mladinski knjigi, nato desetletje kot samostojni založnik, nekaj let pa je imel status samozaposlenega v kulturi.

Ivan Pehar

Od leta 1991 je ravnatelj Mestne knjižnice Zadar, ene od najbolj inovativnih in največkrat nagrajenih hrvaških splošnih knjižnic. Študiral je v Zadru in Baslu (Švica) in leta 1975 diplomiral iz nemškega jezika in književnosti ter pedagogike.

Austrougarska Mornarička knjižnica

Mornarička knjižnica (K. u. K. MarineBibliothek) osnovana je 1802. godine u Veneciji, od kuda su je 1848. godine preselili u Trst i 1865. godine u Pulu, gdje je djelovala do 1918. godine. Pod talijanskom su vlašću dio knjižnice odnijeli, a njemački okupatori su je preselili u Češku, od kuda su je 1949. godine prenijeli u Beč. Godine 1975.

Net generacija

Net generacija (angl. net generation, Net Gen) je razširjena oznaka za generacijo, ki se je rodila in raste sočasno z osebnimi računalniki in internetom. V ZDA se to dogaja že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, pri nas pa od prve polovice devetdesetih let naprej.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: