Stanje in odprta vprašanja visokošolskega knjižničarstva v Sloveniji

Knjižnice so element globalnosti univerz in bistven dejavnik njihove kakovosti. Kjer v teh vlogah odpovedujejo, se pojavljajo komercialni ponudniki storitev. Dve slovenski univerzi imata dobro knjižnično podporo, preostale visokošolske institucije pa so v tem pogledu problematične. V perspektivi bodo knjižnice vse manj vidne kot posebne institucije, njihova dejavnost pa bo vse bolj vgrajena v raziskovanje in študij, kar bo IZUM podpiral z novo generacijo servisov COBISS3.

Panel Knjižnice in akreditacija univerz

Izhajajoč iz vodilne teme konference COBISS 2006 „Vloga knjižnic pri zagotavljanju bibliografskih kazalcev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah”, je IZUM v povezavi s Podonavsko rektorsko konferenco, ki ji predseduje mariborski rektor prof. dr. Ivan Rozman, ob zaključku konference organiziral posebno panelno razpravo z naslovom „Knjižnice za kakovostno univerzo”.

Sreten Ugričić

Rojenje bil leta 1961 v Hercegnovem, od koder se je preselil v Beograd, kjer je diplomiral iz filozofije. Delal je v Beogradu, Prištini in Budimpešti, od leta 2001 pa je upravnik Narodne biblioteke Srbije.

R&R V JVE

Raziskave in razvoj v Jugovzhodni Evropi: Čeznacionalna primerjalna študija za Albanijo, BiH, Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo, Romunijo ter Srbijo in Črno goro.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: