Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija

Opisan je potek postopne uvedbe normativne kontrole v knjižnični informacijski sistem COBISSv Sloveniji (COBISS.SI). Začetna normativna baza podatkov CONOR.SI je ob vzpostavitvi štelanekaj več kot 24.000 normativnih zapisov za osebne avtorje, predvsem slovenske, iz založniškeprodukcije zadnjih nekaj let.

IFLA 2003 Berlin

V Berlinu je od 1. do 9. avgusta 2003 potekala letna konferenca IFLA pod naslovom Access Point Library: Media – Information – Culture (Knjižnica kot vstopna točka: mediji – informacije – kultura).

Online referenčna služba

Predstavljeni so vtisi s predkonference Digital Reference, ki je potekala v Atlanti v povezavi z letno konferenco ALA 2002. Online referenčna služba se je v zadnjih letih v ameriških knjižnicah že močno uveljavila, počasi pa prodira tudi v Evropo. Na Danskem deluje od oktobra 1999 Net Librarian kot pilotski projekt treh splošnih knjižnic.

Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi

Predstavljeni so vtisi s predkonference na temo Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi in letne konference ALA 2001. Poudarek je na prikazu standardov, ki urejajo to področje, ter opisu problematike in načrtov pri implementaciji teh standardov v segmente za kontrolo serijskih publikacij v svetu uveljavljenih knjižničnih sistemov.

Konferenca Providing Access Through Co-operation

Med 1. in 5. oktobrom 2001 smo se tudi sodelavci IZUM-a udeležili mednarodne konference Providing access through Cooperation, ki jo je organiziral NUK v sodelovanju s sekcijo IFLE Interlending and Document Supply (već kot 143 udeležencev iz 30 držav).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: