Nov uporabniški vmesnik COBISS/OPAC za WWW

Nov uporabniški vmesnik za WWW, ki je bil dan v uporabo v začetku aprila, zaenkrat se ne vključuje vseh funkcij, ki so implementirane v tekstovnem
vmesniku in vmesniku za Windows (v pripravi je tudi angleška verzija novega vmesnika).

Izobraževanje za sodelovanje v sistemu COBISS

Izobraževanje uporabnikov sistema in servisov COBISS je v zadnjih nekaj letih ena od pomembnejših aktivnosti v IZUM-u, saj se možnosti, ki jih sistem nudi, stalno razvijajo in sirijo, vzporedno s tem pa stalno narašča tudi število uporabnikov.

Od milijona naprej

Na pragu letošnje pomladi je bibliotekarka knjižnice Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani gospa Kaja Mlakar prispevala v COBIB skupino zapisov, med katerimi je bil tudi tisti z zaporedno številko 1,000.000.

Vodenje bibliografij v okviru sistema COBISS

Vodenje bibliografij raziskovalcev, univerzitetnih ućiteljev in sodelavcev je bilo v okviru sistema vzajemne katalogizacije zasnovano že pred desetimi leti za potrebe Univerze v Mariboru, kasneje pa so uveljavljeno metodologijo sprejele tudi nekatere druge institucije.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: