COBISS med velikimi

V objavi Library Technology Guides je sicer napačen podatek o nacionalnih knjižnicah, ki uporabljajo COBISS, saj manjkajo nacionalne knjižnice Črne gore, Makedonije in Srbije. S točnim podatkom bi si COBISS delil peto mesto po razširjenosti.

Pozdravni nagovor

Začenjam konferenco COBISS 2009, ki nosi prestižno oznako “ministrska”, saj sta jo v svoj program sprejeli dve slovenski ministrstvi: Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kulturo, kar štejem kot pomembno priznanje našemu inštitutu.

Knjižnični informacijski sistemi za pregled ustvarjalnosti

Drugi “ministrski panel” sta vodili Majda Širca, slovenska ministrica za kulturo, in mag. Tatjana Likar, voditeljica sektorja za knjižnice v tem ministrstvu, sodelovali pa so Nadica Momirov (Ministrstvo za kulturo Srbije), Dragan Nedeljković (Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije), mag. Igor Chipev (Ministrstvo za kulturo Bolgarije), Joli Eleni Gjovreku (Ministrstvo za turizem, kulturo, mladino in šport Republike Albanije), Jelena Đurović (Nacionalna knjižnica Črne Gore) in dr. Ismet Ovčina (Nacionalna in univerzitetna knjižnica BiH).

Konferenca COBISS 2009

Dvodnevna konferenca COBISS 2009 bo po dogovoru s soorganizatorji – Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve – nosila oznako “ministrska konferenca”.

Percepcija COBISS-a

Letos bo minilo 25 let od začetkov avtomatizacije knjižnic v Sloveniji, ki jo simbolizira COBISS – kooperativni online bibliografski sistem in servisi.

Pozdravni nagovor

Letošnja konferenca ima še poseben pomen, saj z njo proslavljamo 20-letnico delovanja COBISS-a. Sredi osemdesetih let, ko smo se polni navdušenja podajali v vsakovrstne informacijske projekte, si je bilo težko predstavljati, kaj bo nastalo iz knjižnične informatike.

Nove aplikacije v sistemu COBISS

V prispevku so predstavljene nove aplikacije COBISS in njihova uporaba pri poslovanju knjižnic v okviru mreže COBISS.Net. Poudarek je na predstavitvi novosti v sistemu vzajemne katalogizacije ob prehodu na nov vmesnik COBISS3/Katalogizacija.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: