Lokator gradiva v knjižnicah

Ena od novosti nove verzije COBISS/OPAC-a za WWW je možnost določitve lokacije iskalnega gradiva na policah v knjižnici. To možnost ponuja samostojna komponenta lokator gradiva. V članku je opisana implementacija lokatorja z najnovejšimi tehnologijami svetovnega spleta, podrobneje pa so tudi zahteve za uvedbo lokatorja v posamezno knjižnico.

Konferenca Providing Access Through Co-operation

Med 1. in 5. oktobrom 2001 smo se tudi sodelavci IZUM-a udeležili mednarodne konference Providing access through Cooperation, ki jo je organiziral NUK v sodelovanju s sekcijo IFLE Interlending and Document Supply (već kot 143 udeležencev iz 30 držav).

Deseta konferenca COBISS in SICRIS

V dneh 28. in 29. novembra 2000 smo ze desetič organizirali konferenco uporabnikov, ki se tokrat ni nanašala le na sistem COBISS, ampak tudi na nov servis SICRIS. Srečanje je s tem postalo tudi precej bolj množično in tematsko razčlenjeno in je prvič trajalo dva cela dneva.

Priprava enotnega geslovnika za sistem COBISS

Področni informacijski centri za biomedicino, biotehniko, družboslovje, humanistiko, naravoslovje in tehniko so v okviru svojih pogodbenih obveznosti z Ministrstvom za znanost in tehnologijo sprejeli tudi nalogo za pripravo splošnega enotnega geslovnika za sistem COBISS. Kot osnova za pripravo geslovnika je bil po usklajevanjih med centri izbran seznam Sears.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: