Knjižničar kot strokovnjak in intelektualec

Regionalni podiplomski program knjižničnih in informacijskih znanosti izvajata dve visokošolski instituciji – Oddelek za knjižničarstvo na Univerzi v Zadru in Oddelek za knjižničarske in informacijske znanosti ter knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Institut informacijskih znanosti v Mariboru.

Etika v strateških dokumentih visokega šolstva in znanosti

Predloga dveh nacionalnih strategij za naslednje desetletje – visokega šolstva ter raziskovalne in inovacijske dejavnosti – vključujeta tudi etične usmeritve, ki jih komentiramo z vidika naše in mednarodne prakse na tem področju. Prehod v družbo znanja povečuje odgovornost akademske sfere za družbeni razvoj.

Guttenberg brez narekovajev

Pomembna nemška javna oseba s polnim imenom Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg je nepričakovano zaznamovala akademsko dogajanje v začetku tega leta.

Prvi diplomanti regionalnega študija knjižničarstva

Na Univerzi v Zadru (Sveučilište u Zadru) je 20. novembra 2010 potekala slovesna podelitev diplom 43 diplomantom in diplomantkam regionalnega študija knjižničarstva. To so prvi diplomanti tako zasnovanega študijskega programa, ki je svoje oprijemljive začetke dobil na osnovi sporazuma o organiziranju študija knjižničarstva.

Konferenca ESREA 2010

Konferenca ESREA 2010 z naslovom Adult learning in Europe – understanding diverse meanings and contexts (Izobraževanje odraslih v Evropi – razumevanje različnih pomenov in sobesedil/okoliščin) je potekala od 23. do 26. 9. 2010 v Linkoepingu na Švedskem.

Konferenca ESREA 2009

Letošnja konferenca ESREA (European Society for Research of the Education of Adults) – Gender network conference je bila organizirana med 8. in 10. oktobrom v mestecu Hull v severni Angliji za približno 30 udeležencev.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: