Avtomatizacija knjižnic v Makedoniji

Poleg Nacionalne in univerzitetne knjižnice sv. Klimenta Ohridskega (NUB) obstaja v Makedoniji mreža okrog 200 knjižnic. Prvi začetki avtomatizacije knjižnic segajo v leto 1977, resne korake pa predstavlja vključitev v projekt Sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije in knjižnično- dokumentacijski informacijski sistem (SNTIJ/BIS), ki pa je leta 1991 razpadel.

Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi

Predstavljeni so vtisi s predkonference na temo Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi in letne konference ALA 2001. Poudarek je na prikazu standardov, ki urejajo to področje, ter opisu problematike in načrtov pri implementaciji teh standardov v segmente za kontrolo serijskih publikacij v svetu uveljavljenih knjižničnih sistemov.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: