Panel Knjižnice in akreditacija univerz

Izhajajoč iz vodilne teme konference COBISS 2006 „Vloga knjižnic pri zagotavljanju bibliografskih kazalcev znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah”, je IZUM v povezavi s Podonavsko rektorsko konferenco, ki ji predseduje mariborski rektor prof. dr. Ivan Rozman, ob zaključku konference organiziral posebno panelno razpravo z naslovom „Knjižnice za kakovostno univerzo”.

Konferenca ALA 2006

V okviru letošnjega strokovnega srečanja združenja ameriških knjižnic, ki je bilo v New Orleansu od 22. do 28. junija 2006, sem se najprej udeležila dvodnevne predkonference, ki jo je organizirala sekcija ALCTS (Association for Library Collections and Technical Services).

Konferenca IFLA 2006

Konferenca IFLA 2006 z naslovom Dynamnic Engines for the Knowledge and lnformation Society se je odvijala v Seulu v Južni Koreji, ki ima bogato tradicijo inje visoko tehnološko razvita, kar se je odražalo tudi na konferenci.

Bibliothek 2007 – Strategiekonzept

Fondacija založbe Bertelsmann je podprla Zvezo nemških bibliotekarskih društev pri pripravi in izidu študije Knjižnice 2007 – Strateški koncept nemškega knjižničarstva (Bibliothek 2007 – Strategiekonzept, Verlag Bertelsmann Stiftung, 2004, Gütersloh; www.bibliothek2007.de), ki so jo izpeljali Gabriele Berger, Albert Bilo, Birgit Dankert, Christof Eichert, Arend Fleming, Anja Friese, Christien Hasiewicz, Barbara Lison, Elisabeth Niggemann, HansJoachim Waetjen, Bettina Widau ob organizacijski podpori Booz Allen & Hamilton.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: