Serijske publikacije sa tri nivoa numerisanja u sistemu COBISS

PDF

Fond serijskih publikacija sa tri nivoa numerisanja, ne ispisuje se u uzajamnom onlajn katalogu COBIB.SR na jedinstven način u svim bibliotekama. Time se gubi suština uzajamne katalogizacije, jer je ujednačen prikaz fondova u bibliotekama neophodan uslov za dobijanje precizne informacije o lokaciji određene publikacija. Iako format COMARC/H pruža jasna uputstva o unosu numeracije u polje 997, pravila se uglavnom ne poštuju. Na primeru unosa i ispisa podataka o fondu Letopisa Matice srpske u COBIB.SR, može se pokazati da programsko rešenje ovog segmenta u sistemu COBISS trenutno ne omogućava jasan ispis podataka u onlajn katalogu, čak i ako se pravila dosledno sprovode. Stoga bi bilo neophodno da se programska oprema COBISS/OPAC adekvatno dopuni.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1601005
30. 6. 2016
/
Share This