E-vlada in demokracija

PDF

Pomembnejše vlade z namenom večje demokratizacije v svoje e-vladne aktivnosti vključujejo informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Ta trend zahteva vzpostavitev želenih rezultatov in ciljev, ki bodo odločilni pri razvoju tovrstnih prizadevanj. Če bomo v informacijski dobi izkoristili dobro prakso ter tehnologije in strategije, bomo s tem poglobili demokracijo in povečali angažiranost državljanov. To pa so tisti temelji, ki bodo odprli nove možnosti za večjo online angažiranost državljanov ter za razpravljanje med njimi in njihovo vlado; obenem bodo tudi ponazorili vrednost informacijske komunikacijske tehnologije za učinkovito in dostopno participativno demokracijo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0401003
31. 3. 2004
/
Share This