ISBD(CR) Izzivi katalogizacije virov v nadaljevanju

PDF

S porastom digitalne tehnologije in posledično s pojavom novih medijev je predmet serijskih publikacij dobil neslutene razsežnosti. To je povzročilo širitev standarda za bibliografski opis serijskih publikacij ISBD(S) v standard za bibliografski opis serijskih publikacij in virov v nadaljevanju ISBD(CR), ki je z vpeljavo integriranih virov porušil ustaljeno dihotomijo serijskih in monografskih publikacij. V prispevku je predstavljeno uvajanje katalogizacijskih sprememb v Združenih državah Amerike, kjer so vodilne bibliografske skupnosti sinhrono vpeljale nov koncept bibliografskih virov ter poskrbele za harmonizacijo katalogizacijskih pravil in prakse.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0302076
30. 6. 2003
/
Share This