Nova uloga seoskih biblioteka u savremenom bibliotekarstvu

PDF

U radu se ukazuje na stanje u srpskim seoskim bibliotekama, ukazuje se na to da seoske biblioteke ne prate razvoj bibliotečko-informacione delatnosti biblioteka u Srbiji i da seoske, kao i javne biblioteke u gradovima, imaju mali broj korisnika poljoprivrednika. Na osnovu podataka iz anketa i upitnika kojima je ispitivano seosko poljoprivredno stanovništvo sela jagodinske opštine (Srbija), došlo se do saznanja o potrebi poljoprivrednih proizvođača za korenitim promenama. U selima u Srbiji nailazimo na situaciju da većina poljoprivrednika nema kod kuće računar i pristup Internetu, a zbog loše materijalne situacije nemaju mogućnost da se stručno obrazuju, kao ni da posećuju sajmove, seminare i stručna predavanja. Narodna biblioteka "Radislav Nikčević" u Jagodini prepoznala je mogućnost da seoske biblioteke preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju promena u lokalnoj zajednici. Potreba za modernizacijom poljoprivredne proizvodnje nametnula je potrebu za modernizacijom seoskih biblioteka.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1203105
30. 9. 2012
/
Share This