Priprava dvojezičnega Splošnega geslovnika COBISS.SI

PDF

Projekt, katerega cilj je priprava enotnega splošnega geslovnika za sistem COBISS.SI in v katerem sodelujejo Institut Informacijskih znanosti (IZUM), Maribor, ter šest področnih informacijskih centrov, ki delujejo pri Univerzi v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske Akademije znanosti in umetnosti, se je začel marca 2000. S pripravo Splošnega geslovnika COBISS.SI v slovenskem in angleškem jeziku ter z njegovo vključitvijo v sistem vzajemne katalogizacije bo mogoče postopoma zagotoviti večjo enotnost pri vsebinski obdelavi. Opisan je potek projekta: iskanje najustreznejše rešitve, odločitev, da bo kot osnova Splošnega geslovnika COBISS.SI služil Sears List of Subject Headings (Sears), priprava ustrezne metodologije in navodil za prevajanje Searsa, izdelava programskih orodij kot pomoč pri prevajanju in redakciji Searsa ter prevajanje in redakcija Searsa. Opisani so tudi nadaljnji načrti, predvsem načrti v zvezi s prestrukturiranjem Searsa na fasete. Pri pripravi Splošnega geslovnika COBISS.SI so bile predvidene naslednje faze: 1) prevod in redakcija Searsa (trenutna faza), 2) prestrukturiranje in priredba Searsa ter konverzija v format COMARC/A, 3) dopolnitev Splošnega geslovnika COBISS.SI z novimi izrazi in priprava navodil za uporabo geslovnika ter 4) vključitev v segment normativne kontrole za predmetne oznake v sistemu COBISS.SI. Za vsako od teh faz je predvidena priprava ustrezne metodologije, za kar je predvsem odgovoren IZUM. Pri odločanju v zvezi s pripravo Splošnega geslovnika COBISS.SI so še zlasti pomembna priporočila in načela za vsebinsko obdelavo elektronskih virov v metpodatkovnih zapisih Pododbora za metapodatke in vsebinsko analizo, vloga geslovnika Kongresne knjižnice (LCSH) ter projekta FAST (Faceted Application of Subject Terminology) in MACS (Multilingual Access to Subjects).

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0301008
31. 3. 2003
/
Share This