About strategic objectives of the Institute of Information Science
Davor Šoštarič

Celotno besedilo:

PDF

Izvleček v jeziku članka:

IZUM je jeseni leta 2019 pripravil srednjeročno strategijo za obdobje 2019–2024. Identificiranih je sedem strateških ciljev, ki so opisani po enotni metodologiji (analiza stanja, opis cilja, predvideni ukrepi za dosego cilja, pričakovani izidi in učinki, kazalci in kazalniki ter specifični dejavniki tveganja z ukrepi za obvladovanje). V prispevku so opisani vsebina publikacije in načela, ki jih je IZUM upošteval pri njenem nastanku. Podrobneje so prikazani tudi strateški cilji.

Ključne besede v angleščini:

IZUM, strategy, COBISS, SICRIS, strategic objectives, open source systems, software, shared cataloguing, repository, open access, HPC, supercomputer, COBISS.net, SWOT

Izvleček v angleščini:

In autumn 2019, IZUM prepared the medium-term strategy for 2019–2024. Seven strategic objectives are identified. They are described based on the common methodology (situation analysis, description of the objectives, planned measures to achieve the objectives, expected results and effects, indicators and specific risk factors with risk control measures). The content of the publication and the principles observed when writing are presented. Strategic objectives are described in detail.

Tipologija:

Objavljeno:

3. 12. 2019
DOI:

Letnik:

Številka:

Leto:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1924004
1924004
Share This