Digitalna humanistika: modna muha ali naš (bibliografski) vsakdan?

PDF

Članek predstavlja in analizira izbrane projekte in raziskovalne iniciative s področja digitalne humanistike, v katere so aktivno vključene knjižnice in druge dediščinske ustanove. Ti ambiciozni globalni projekti dopolnjujejo obstoječa znanja o splošnih in specifičnih družbenih in kulturnozgodovinskih fenomenih ter pisni kulturni dediščini z uporabo spletnih aplikacij in orodij ter kolaborativnega, lokacijsko neodvisnega raziskovalnega pristopa. Posredno članek ponuja vpogled v preplet analognosti in digitalnosti na področju digitalne humanistike in v možnosti, ki jih ta ponuja raziskovalcem in knjižnicam kot upravljavkam z metapodatki in digitalnimi objekti – tudi kot potencialnim pobudnikom, gostiteljem in aktivnim partnerjem v projektih in mednarodnih raziskovalnih skupnostih in iniciativah.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025006
22. 6. 2020
2025006
Share This