Digital humanities: a whim or a (bibliographical) routine?
Sonja Svoljšak

Celotno besedilo:

PDF

Ključne besede v jeziku članka:

Izvleček v jeziku članka:

Članek predstavlja in analizira izbrane projekte in raziskovalne iniciative s področja digitalne humanistike, v katere so aktivno vključene knjižnice in druge dediščinske ustanove. Ti ambiciozni globalni projekti dopolnjujejo obstoječa znanja o splošnih in specifičnih družbenih in kulturnozgodovinskih fenomenih ter pisni kulturni dediščini z uporabo spletnih aplikacij in orodij ter kolaborativnega, lokacijsko neodvisnega raziskovalnega pristopa. Posredno članek ponuja vpogled v preplet analognosti in digitalnosti na področju digitalne humanistike in v možnosti, ki jih ta ponuja raziskovalcem in knjižnicam kot upravljavkam z metapodatki in digitalnimi objekti – tudi kot potencialnim pobudnikom, gostiteljem in aktivnim partnerjem v projektih in mednarodnih raziskovalnih skupnostih in iniciativah.

Ključne besede v angleščini:

digital humanities, libraries, research, projects

Izvleček v angleščini:

The article presents and analyses selected digital humanities projects and research initiatives in which libraries and other heritage institutions participate actively. These ambitious global projects supplement the existing knowledge on general and specific social and cultural-historical phenomena in the field of written cultural heritage with the help of web-based applications, tools and the collaborative location-independent research approach. Indirectly, the article also gives insight into the analogue and the digital aspects of digital humanities, as well as into the opportunities that the field offers to researchers, libraries, and other heritage institutions – also as potential initiators, hosts and active partners in such projects, as well as in in the international research communities and initiatives.

Tipologija:

Objavljeno:

22. 6. 2020
DOI:

Letnik:

Številka:

Leto:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025006
2025006
Share This