Improving WorldCat quality
Jay Weitz

Celotno besedilo:

PDF

Ključne besede v jeziku članka:

Izvleček v jeziku članka:

OCLC’s WorldCat approaches 475 million bibliographic records. Many of those records have been created manually by members of OCLC’s worldwide cooperative. Others have been added to WorldCat en masse from institutions large and small, from national libraries, from cultural heritage institutions, or from rural public libraries. The focus of this article is quality control of the bibliographic database, historically and currently, in four interrelated aspects: keeping OCLC-MARC validation in harmony with an ever-changing MARC 21, the specific effort to phase out OCLC-defined Encoding Levels in favour of those defined in MARC 21, a history of the automated Duplicate Detection and Resolution (DDR) software, and our work on updating Bibliographic Formats and Standards (BFAS) as reflected in Chapter 4 »When to Input a New Record«.

Izvleček v slovenščini:

OCLC-jev katalog WorldCat se približuje 475 milijonom bibliografskih zapisov. Veliko teh zapisov so ročno kreirali člani OCLC-jeve kooperative po vsem svetu, mnoge druge pa so v katalog WorldCat dodale velike in manjše ustanove, nacionalne knjižnice, ustanove s področja kulturne dediščine ali podeželske splošne knjižnice. Članek se osredotoča na kontrolo kakovosti bibliografske baze podatkov, in sicer s historičnega in sedanjega zornega kota, s štirih povezanih vidikov. Ti vidiki so: ohranjanje validacije OCLC-MARC v skladu z nenehno spreminjajočim se formatom MARC 21, konkretno prizadevanje po postopni zamenjavi nivojev kodiranja, ki jih je določil OCLC, s tistimi, ki so opredeljeni v MARC 21, zgodovina programske opreme za samodejno odkrivanje in reševanje dvojnikov in naše delo o ažuriranju bibliografskih formatov in standardov (Bibliographic Formats and Standards (BFAS)), kakor se kaže v četrtem poglavju tega dela (»When to Input a New Record«), ki govori o tem, kdaj vnesti nov zapis.

Tipologija:

Objavljeno:

12. 5. 2020
DOI:

Letnik:

Številka:

Leto:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025003
2025003
Share This