Reaching decisions and adjusting: RDA and OCLC

PDF

Katalogizacijska pravila Resource Description and Access (RDA), ki so nasledila Anglo-ameriška katalogizacijska pravila (AACR), so imela velik vpliv tako na bibliografske kot na normativne podatke, kot so prikazani v strojno berljivih kataložnih zapisih v formatu MARC21. Prikazana je kratka zgodovina razvoja RDA. Od leta 2006 je OCLC z devetimi posodobitvami formata OCLC-MARC držal korak s formatom MARC 21, v katerem je bilo izvedenih približno petnajst posodobitev, ki so se nanašale na bibliografske in normativne podatke ter podatke o zalogi. Navedenih je precej novih polj in indeksov, ki jih je uvedel OCLC; mnogi od njih so neposredno povezani z RDA. Posebna pozornost je namenjena poljem formata MARC za vrsto vsebine (336), vrsto medija (337) in vrsto nosilca (338), saj skupaj zamenjujejo in izboljšujejo koncept splošne oznake gradiva (angl. General Material Designation, GMA). Poleg uvedbe mnogih novih indeksov, vključno z indeksi atributov entitete (angl. Entity Attributes), tako v bibliografskih kot normativnih datotekah, so bili k mnogim obstoječim indeksom dodani številni na novo definirani elementi. Posodobitve, povezane z RDA, so bile izvedene tudi za OCLC-jeva vmesnika za brskalnik in odjemalec Connexion. Obravnavana je politika OCLC-ja glede RDA-zapisov skupaj z nekaterimi samodejnimi spremembami obstoječih zapisov, ki so v teku.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1402072
31. 12. 2014
/
Share This