Opis arhivskega gradiva z uporabo formata UNIMARC na primeru Predsedniške knjižnice v Sankt Peterburgu

PDF

Članek predstavlja osnovne pristope k upravljanju arhivskih virov v Predsedniški knjižnici (St. Peterburg, Rusija). Vsi viri v knjižnični zbirki so opisani z uporabo formata RUSMARC (nacionalna različica UNIMARC-a), ki zagotavlja dovolj možnosti za ohranitev hierarhične strukture pri opisu arhivskega gradiva in omogoča navedbo podrobnih značilnosti gradiva. Podrobno je predstavljen potek dela pri kreiranju zapisov RUSMARC za arhivske vire, vključno z opisom od splošnega k specifičnemu ob uporabi zgolj podatkov, ki ustrezajo posameznemu nivoju, da bi se s tem izognili nepotrebnim podatkom, ter s kreiranjem točk dostopa za imena, indeksiranjem na osnovi klasifikacijskih številk Knjižnične bibliografske klasifikacije (Library Bibliographic Classification) in predmetnih oznak v skladu s politiko, ki jo je oblikovala Predsedniška knjižnica. Predstavljen je tudi izboljšani uporabniški vmesnik za iskanje, ki vključuje tako običajne knjižnične vire kot tudi arhivske vire z možnostmi, specifičnimi za vsakega od obeh skupin virov. Zaključek je, da je zaradi vključenosti obeh skupin virov v knjižničnem katalogu na osnovi uporabe formata RUSMARC (UNIMARC) katalog učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025001
2. 3. 2020
2025001
Share This