Reaktivno programiranje

PDF

Zaradi velikega števila naprav, povezanih v splet, in mnogih končnih uporabnikov, ki želijo nenehno razpoložljivost in hitro odzivnost aplikacij, so potrebni novi pristopi pri programiranju. V članku predstavljamo koncept reaktivnega programiranja, njegove temeljne lastnosti ter reaktivne rešitve in mikrostoritve, ki temeljijo predvsem na asinhronem pristopu. Članek poskuša odgovoriti na vprašanje Zakaj uporabiti reaktivni pristop? ter opisuje tudi rešitve in orodja, ki bodo že v osnovi pomagali pristopiti k reaktivnemu razvoju.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1812029
31. 12. 2018
/
Share This