Ažuriranje zapisov v VIAF in priporočila za kakovostnejši prikaz slovenskih normativnih zapisov v VIAF
Andreja Krajnc Vobovnik

Full text:

PDF
Abstract:
The article describes the process of updating Slovenian authority records in VIAF, the entry of identifiers into the CONOR.SI database and their display in COBISS+. For most authority records, the updating in VIAF went smoothly, whereas in some records for personal names errors occurred during the process of putting them into clusters, which were then sorted into four groups and compared with the typical entry-related issues described in the VIAF Guidelines. Based on the entry of records in VIAF and the analysis of erroneous links, we compiled general recommendations for creating authority records for personal names in order to avoid errors in the future, which occur in the CONOR.SI authority database during cataloguing. The aim of this article is also to educate cataloguers on the importance of authority control on a global level and to emphasise that their intellectual contribution is not negligible.

Keywords in article language:

normativni zapisi, osebna imena, imena korporacij, CONOR.SI, VIAF, ISNI, Slovenija

Abstract in article language:

V prispevku so opisani ažuriranje slovenskih normativnih zapisov v VIAF, vpis identifikatorjev v bazo podatkov CONOR.SI in njihov prikaz v COBISS+. Pri večini normativnih zapisov je ažuriranje v VIAF potekalo odlično, le pri nekaj zapisih za osebna imena so se pri združevanju v skupke pojavile napake, ki smo jih uvrstili v štiri skupine in jih primerjali s tipičnimi problemi pri vpisu, opisanimi v dokumentu VIAF Guidelines. Na osnovi vpisa zapisov v VIAF in analize napačnih povezav smo oblikovali splošna priporočila za kreiranje normativnih zapisov za osebna imena, da bi bilo pri vpisu in ažuriranju zapisov v VIAF v prihodnosti čim manj napak, ki nastanejo v normativni bazi podatkov CONOR.SI pri katalogizaciji. Opisana so tudi priporočila za ravnanje z normativnimi zapisi, ki so že bili poslani v VIAF. Namen prispevka je tudi ozaveščanje katalogizatorjev o pomenu normativne kontrole na globalnem nivoju in poudarjanje, da njihov intelektualni prispevek pri tem ni zanemarljiv.

Article type:

Published:

19. 6. 2020
DOI:

Volume:

Number:

Year:

Article number:

https://doi.org/10.3359/oz2025005
2025005
Share This