Opis arhivskega gradiva z uporabo formata UNIMARC na primeru Predsedniške knjižnice v Sankt Peterburgu
Olga Zhlobinskaya

Full text:

PDF
Abstract:
The paper presents basic approaches to managing archival resources in the Presidential library (Saint-Petersburg, Russia). All resources in the collection are described using the RUSMARC format (national implementation of UNIMARC), which provides sufficient instruments to keep the hierarchical structure of archival description and to give detailed characteristics of the materials. The workflow of creating RUSMARC records for archives is presented in detail, including description from the general to the specific, using only level-appropriate data to avoid redundancy, creating name access points, indexing with Library Bibliographic Classification class numbers and subject headings according to the policy developed by the Presidential Library. Enhanced users' search interface is also presented; it includes both traditional library and archival resources with specific options for each type of resource. The conclusion is made that co-existence of both types of resources in the library catalogue using RUSMARC (UNIMARC) made the catalogue more efficient and user-friendly.

Abstract in Slovene:

Članek predstavlja osnovne pristope k upravljanju arhivskih virov v Predsedniški knjižnici (St. Peterburg, Rusija). Vsi viri v knjižnični zbirki so opisani z uporabo formata RUSMARC (nacionalna različica UNIMARC-a), ki zagotavlja dovolj možnosti za ohranitev hierarhične strukture pri opisu arhivskega gradiva in omogoča navedbo podrobnih značilnosti gradiva. Podrobno je predstavljen potek dela pri kreiranju zapisov RUSMARC za arhivske vire, vključno z opisom od splošnega k specifičnemu ob uporabi zgolj podatkov, ki ustrezajo posameznemu nivoju, da bi se s tem izognili nepotrebnim podatkom, ter s kreiranjem točk dostopa za imena, indeksiranjem na osnovi klasifikacijskih številk Knjižnične bibliografske klasifikacije (Library Bibliographic Classification) in predmetnih oznak v skladu s politiko, ki jo je oblikovala Predsedniška knjižnica. Predstavljen je tudi izboljšani uporabniški vmesnik za iskanje, ki vključuje tako običajne knjižnične vire kot tudi arhivske vire z možnostmi, specifičnimi za vsakega od obeh skupin virov. Zaključek je, da je zaradi vključenosti obeh skupin virov v knjižničnem katalogu na osnovi uporabe formata RUSMARC (UNIMARC) katalog učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.

Article type:

Published:

2. 3. 2020
DOI:

Volume:

Number:

Year:

Article number:

https://doi.org/10.3359/oz2025001
2025001
Share This