Lokator gradiva v knjižnicah

Ena od novosti nove verzije COBISS/OPAC-a za WWW je možnost določitve lokacije iskalnega gradiva na policah v knjižnici. To možnost ponuja samostojna komponenta lokator gradiva. V članku je opisana implementacija lokatorja z najnovejšimi tehnologijami svetovnega spleta, podrobneje pa so tudi zahteve za uvedbo lokatorja v posamezno knjižnico.

Vspostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Črni Gori

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo COBISS.CG in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni knjiznici v Cetinju (Centralna narodna biblioteka “Burde Cmojevic” – CNBCT) in v univerzitetni knjiznici v Podgorici (Uoiverzitetska biblioteka Podgorica – UBPG).

Vzpostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Makedoniji

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo podatkov COBISS.MK in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni in univerzitetni knjiznici v Skopju (Narodna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – NUBSK), v maticni in univerzitetni knjiznici v Bitoli (Maticna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – UBBIT) in na naravoslovno- -matematicni fakulteti v Skopju (Prirodno-matematicki fakultet – PMFSK).

Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi

Predstavljeni so vtisi s predkonference na temo Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi in letne konference ALA 2001. Poudarek je na prikazu standardov, ki urejajo to področje, ter opisu problematike in načrtov pri implementaciji teh standardov v segmente za kontrolo serijskih publikacij v svetu uveljavljenih knjižničnih sistemov.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: