Prispevek knjižnic k evropski identiteti

Izhodišče razprave pri okrogli mizi je bilo, da so vse države, iz katerih so prišli udeleženci konference, bodisi že članice evropske integracije (Avstrija, Italija, Slovenija, Bolgarija) bodisi v procesu priključitve (Hrvaška) ali sredi priprav na začetek tega procesa (Srbija, BiH, Črna Gora, Makedonija, Albanija).

Knjižnice s slovenskim gradivom v Italiji

Prispevek podaja kratek pregled knjižnic s slovenskim gradivom na ozemlju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska skupnost v Italiji. Kratkemu opisu šolskih, občinskih in društvenih knjižnic sledi opis dejavnosti osrednje knjižnice Slovencev v Italiji – Narodne in študijske knjižnice v Trstu.

COBISS 20 let

S konferenco COBISS 2007 je sovpadala dvajsetletnica delovanja sistema COBISS. Temu je bila posvečena posebna proslava v veliki Turnerjevi dvorani Kongresnega centra Habakuk, ki jo je povezovala Vida Petrovčič, umetniško obogatitev pa je prispeval Lado Jakša z multimedijsko predstavo.

Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu

Prispevek prikazuje stanje v avstrijskih splošnih knjižnicah s poudarkom na avtomatizaciji poslovanja in spletnih katalogih. Prikazan je razvoj Slovenske študijske knjižnice, njen pomen za slovensko manjšino ter njeno mesto tako v avstrijskem kot v slovenskem knjižničnem sistemu. Dotakne se tudi bibliografije koroških Slovencev, ki jo izdeluje avtorica tega prispevka.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: