Online referenčna služba

Predstavljeni so vtisi s predkonference Digital Reference, ki je potekala v Atlanti v povezavi z letno konferenco ALA 2002. Online referenčna služba se je v zadnjih letih v ameriških knjižnicah že močno uveljavila, počasi pa prodira tudi v Evropo. Na Danskem deluje od oktobra 1999 Net Librarian kot pilotski projekt treh splošnih knjižnic.

Splošni slovenski geslovnik

Podana je ocena Splošnega slovenskega geslovnika (2002), ki ga je izdala Narodna in univerzitetna knjižnica. Analiza geslovnika je bila narejena v luči posameznih načel, kot so podana v Iflinih načelih za predmetno označevanje (Principles Underlying Subject Heading Languages (SHLs)).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: