Anglo-ameriška katalogizacijska pravila na Češkem

Uvajanje AACR2 (Anglo-ameriška katalogizacijska pravila, 2. izdaja; Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition) v čeških knjižnicah je bilo tesno povezano z avtomatizacijo katalogiziranja, ki se je na Češkem začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Katalogizacijska pravila na Hrvaškem

Katalogizacijska praksa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu je zmeraj temeljila na znanih in priznanih pravilih za katalogiziranje, če omenimo le Pravila za popisovanje (z označenimi členi Pruskih inštrukcij in deloma drugih pravil) iz leta 1930, ki jih je za uporabo v Narodni knjižnici prilagodila Eva Verona.