FAST: Fasetna uporaba predmetnega izrazja

Library of Congress Subject Headings Scheme (LCSH) je najpogosteje uporabljan in najbolje sprejet slovar predmetnih oznak za splošno uporabo. Dejansko je to splošen kontrolirani slovar, ki ga mnoge države uporabljajo za model pri razvijanju sistemov predmetnih oznak. Vendar pa kompleksna skladnja in pravila za oblikovanje oznak zaradi potrebe po visoko kvalificiranem osebju omejujejo njegovo uporabo in zmanjšujejo učinkovitost avtomatizirane normativne kontrole.

Splošni slovenski geslovnik

Podana je ocena Splošnega slovenskega geslovnika (2002), ki ga je izdala Narodna in univerzitetna knjižnica. Analiza geslovnika je bila narejena v luči posameznih načel, kot so podana v Iflinih načelih za predmetno označevanje (Principles Underlying Subject Heading Languages (SHLs)).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: