Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Predstavljena je metodologija vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Za enolično identifikacijo raziskovalcev se uporablja šifrant raziskovalcev, preko katerega so vzpostavljene povezave z uradnimi evidencami izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter z informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Deseta konferenca COBISS in SICRIS

V dneh 28. in 29. novembra 2000 smo ze desetič organizirali konferenco uporabnikov, ki se tokrat ni nanašala le na sistem COBISS, ampak tudi na nov servis SICRIS. Srečanje je s tem postalo tudi precej bolj množično in tematsko razčlenjeno in je prvič trajalo dva cela dneva.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: