Pozdravni nagovor

Letošnja konferenca ima še poseben pomen, saj z njo proslavljamo 20-letnico delovanja COBISS-a. Sredi osemdesetih let, ko smo se polni navdušenja podajali v vsakovrstne informacijske projekte, si je bilo težko predstavljati, kaj bo nastalo iz knjižnične informatike.

Meje so, meja ni

Tehnologija nam odpira možnost, da zajamemo informacijsko neskončnost. Globalizacija v zanimivem obratu krepi želje po prepoznavanju identitete posameznikov in narodov. Knjižnice imajo pri tem veliko odgovornost, ki jo lahko uspešno izpolnijo le v povezavi z drugimi institucijami, ki so zadolžene za dokumentarno dediščino.

Migracije in medkulturni odnosi

Prispevek je predelano predavanje na mednarodni konferenci COBISS 2007 v novembru 2007 v Mariboru, ki je bila posvečena evropskemu letu medkulturnega dialoga. Je spodbuda za razmišljanje o prevladujočem razumevanju sveta in ljudi, ki izhaja iz homogenih nacionalnih enot in enodimenzionalnih identitet, kljub temu da je realnost povsem drugačna in ne obstajajo ne homogene nacionalne države in ne preproste, na etnično ali nacionalno čistost zvedene, individualne identitete.

Nove aplikacije v sistemu COBISS

V prispevku so predstavljene nove aplikacije COBISS in njihova uporaba pri poslovanju knjižnic v okviru mreže COBISS.Net. Poudarek je na predstavitvi novosti v sistemu vzajemne katalogizacije ob prehodu na nov vmesnik COBISS3/Katalogizacija.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: