V knjigi je predstavljen razvoj tehnik in sistemov za iskanje informacij (information retrieval).