Impresum

ORGANIZACIJA ZNANJA (OZ)

ISSN 1580-9803

Ustanovitelj in izdajatelj
Institut informacijskih znanosti (IZUM), Maribor
dr. Aleš Bošnjak (direktor)

Uredništvo
mag. Branka Badovinac (glavna in odgovorna urednica)
dr. Ema Dornik (urednica)
dr. Renata Zadravec Pešec (urednica)

Uredniški odbor
Žaklina Gjalevska (Skopje, Makedonija)
mag. Janez Jug (Ljubljana, Slovenija)
dr. Alenka Kavčič-Čolić (Ljubljana, Slovenija)
mag. Branka Kerec Prekoršek (Maribor, Slovenija)
dr. Dragana Milunović (Beograd, Srbija)
dr. Ismet Ovčina (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
mag. Franci Pivec (Maribor, Slovenija)
dr. Tvrtko Šercar (Maribor, Slovenija)
dr. Zdravko Vukčević (Podgorica, Črna gora)

Tehnično uredništvo
Polonca Belej
mag. Sergej Lah (urednik spletne strani)
Marko Kralj

Lektoriranje in prevajanje
Nataša Belšak
Petra Bridges
Aleksandar Marinković
Miloš Mitrović

Naslov uredništva
Uredništvo OZ
Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: oz@izum.si
telefon: +386 2 2520 468
faks: +386 2 2524 336

Vpis v razvid medijev MK pod številko 337.

Share This