Dne 15. oktobra 2008 sem se udeležila predstavitve Celovita rešitev elektronske hrambe z akreditirano programsko in strojno opremo, ki jo je pripravilo podjetje Mikrografija in je potekala v hotelu MONS v Ljubljani.