Poročilo o avtomatizaciji avstrijskih knjižnic zajema povezovanje v okviru OBV.SG, konzorcij za nabavo e-gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, trajno arhiviranje, povezovanje institucij KAM (knjižnice, arhivi, muzeji).