Literarni jezik je zbirnik vseh parcialnih funkcij jezika v enotni in samostojni izročilni funkciji. V njem se danes dogaja prava laboratorijska revolucija. Z računalniškim, digitalnim zapisom izginja tako končno stanje dokumenta kakor tudi njegove tehnološko in družbeno petrificirane oblike.