S terminom šolske knjižnice označujem v tem prispevku osnovnošolske in srednješolske knjižnice; vzgojnovarstvene organizacije bodo s svojimi bralnimi kotički ali celo pravimi knjižnicami morda predmet obravnave kdaj kasneje (ampak pustimo času čas).