Teme predavanja se bom lotil z dveh zornih kotov. Prvi je zorni kot knjižničarja, ki že dolgo vrsto let dela v knjižnicah.