V okviru Phara je leta 1995 začel teci projekt, katerega namen je bil uvesti nekaj novih informacijskih servisov v dveh javnih knjižnicah v Romuniji in na
Madžarskem.