Katalogizacijska praksa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu je zmeraj temeljila na znanih in priznanih pravilih za katalogiziranje, če omenimo le Pravila za popisovanje (z označenimi členi Pruskih inštrukcij in deloma drugih pravil) iz leta 1930, ki jih je za uporabo v Narodni knjižnici prilagodila Eva Verona.