Uvajanje AACR2 (Anglo-ameriška katalogizacijska pravila, 2. izdaja; Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition) v čeških knjižnicah je bilo tesno povezano z avtomatizacijo katalogiziranja, ki se je na Češkem začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.