Ponudniki (proizvajalci) integriranih knjižničnih sistemov (ILS) lahko pripomorejo k učinkovitejšemu in uspešnejšemu knjižničnemu poslovanju, večji učinkovitosti knjižničnega menedžmenta in zagotavljanju boljših storitev knjižničnim uporabnikom.