V času med 10. in 14. julijem 1999 se je v Washingtonu odvijala konferenca o strokovnem komuniciranju (technical communication), ki jo je organiziralo
podjetje Solutions.