Z vključitvijo v sistem COBISS je morala Centralna ekonomska knjižnica svoj dosedanji katalog prenesti iz Tripa v vzajemno bazo podatkov tako, da bi bil
dosegljiv vsem uporabnikom vzajemne baze podatkov.