Tema 8. posvetovanja za splošne knjižnice na Hrvaškem1 je bila “Knjižnica – Komunikacijsko i multikulturalno središte lokalne zajednice”.