Kljub predpisom se inventura (popis) za knjižnična gradiva redko dejansko opravi.