V informacijski pokrajini se pojavlja vse več neknjižničnih ponudnikov, ki pritegujejo pozornost dosedanjih uporabnikov knjižnic. Knjižnice se nahajajo v obdobju intenzivne tranzicije in se dnevno soočajo z vprašanjem, ali še ustrezno zadovoljujejo informacijske potrebe svojih uporabnikov.