Predavanje se osredotoča na sodelovanje znotraj knjižnične skupnosti na Danskem, na organiziranost danske knjižnične skupnosti na splošno, na sistem DanBib, ki obsega skupno bibliografsko bazo podatkov, omrežje in skupne funkcije, ter na Danski knjižnični center.