Ob stalnem naraščanju števila raznovrstnih informacij ter prav tako informacij iz EU smo v državnih organih iskali primeren geslovnik oziroma tezaver, s pomočjo katerega bi hitro in nedvoumno razvrščali publikacije in dokumente po njihovi dejanski vsebini – torej po tematiki.