Moč informacij – potrjevanje naše identitete v svetu.