V hotelu Habakuk v Mariboru je od 3. do 4. novembra 2003 potekala prva mednarodna konferenca z naslovom E-izobraževanje doživeti in izpeljati, namenjena pregledu izkušenj in usmeritev v e-izobraževanju pri nas in v tujini.