Združenja alumni imajo v svetu že dolgo tradicijo. Najprej so se uveljavila v Ameriki in Veliki Britaniji, kmalu zatem pa po vsej Evropi.